Saturday, April 09, 2005

Pro uklidnění: Dobrovský zpochybnil ypsilon

Dobrovský v roce 1809 navrhl psát po c vždy iotu (i) a zachovat po s a z ypsilon jen podle jazykové analogie.
Toho se chopil Hanka a vyvolal nemilosrdný zápas "iota" kontra "ypsilon".
Nejedlý mu zakázal vyučovat na univerzitě. Hanku to nezastrašilo, přenesl výuku do kreslírny. Nejedlý si vymohl, že Hankovi bylo úředně zakázáno v roce 1817 veškeré vyučování.
Hanka se pomstil: objevil národu Královédvorský rukopis - uvrhl tak Čechy do staleté iluze o sobě a Masarykovi připravil příští krutý zápas o podvržené rukopisy. Spor trval deset let. Zasáhl i do provincie, do rodin, mezi lidi. Byl nemilosrdný, štěpil vlastence.

Nejedlý využil styků na pražské cenzuře (!), která zakázala knihy iotistů, a denuncoval odpůrce jako osoby politicky podezřelé. Přívrženci ioty byli ypsilonisty označeni za karbonáře, sektáře a polské agenty. Obě písmenka nadělala mnoho zlé krve. Lidé si ubližovali, udávali se, přátelství se hroutila. Věcně byl spor již tehdy nepochopitelný - natož dnes. Tolik sprostoty kvůli dvěma písmenkům. Ale účastníkům se zdálo, že jde o vše, o vlast - a každý chvat byl tedy ospravedlnitelný. Zdá se, že už na úsvitu svých moderních dějin dala si česká společnost do vínku nesnášenlivost, zášť, bigotní postoje a udávání. S tímto dárkem vystačí dodnes: spor o Českou televizi provází táž zášť, denuncování, hrubost. Příklad za všechny: Bobošíková dala jako dítě Husákovi květinu! Za to by se iotisti nemuseli stydět! Tak se s tím smiřme: fanatické prožívání banálních politických konfliktů (které jsou mezi svobodnými lidmi běžné) a nedostatek tolerance či alespoň obyčejné úcty k tomu, kdo si myslí něco jiného, nás asi bude provázet věčně - bude-li věčně trvat tento národ. Postav se proti něčemu se svým názorem - staneš se strašlivou morální nestvůrou - a vyvržencem! A proti tobě - jednota. Fronta. Hrůza. Copak jim to není nápadné? A teď vážně. Soud nevyhověl Hodačovi vydat předběžné opatření - ne snad na vynášení stávkujících, nýbrž jen na "krotké" nepoužívat televizní techniku. To je patrně nejdůležitější rozhodnutí v průběhu vzpoury. Není to pokřik politiků, senátorů, poslanců (ti mohou nakonec říkat, co chtějí), je to výrok soudu. Znamená, že každá skupina, která má jiný výklad zákona, jiný názor na správní rozhodnutí či čte jinak "ducha zákona", může brát do svých rukou hned také rozhodnutí - zákon neplatí, vaše je naše, pány jsme my. Mohou nyní zaměstnanci svrhávat své ředitele, obsazovat cizí majetek (továrny, školy, úřady), jakmile dojdou k závěru, že zákon není podle jejich gusta, či že znamená něco jiného? Tuto otázku nikdo neskryje za své sebebrilantnější interpretace - naopak, jen ji zesílí. Budeme všichni jako husité mít každý svou verzi zákonů, svou bibli? Možné to je, ale stát z toho nesestavíte. Půjdete od krize ke krizi. Soudce však asi nechtěl říci nic - jen se bál konfrontovat se, vystavovat nájezdům. Právo u nás je slaboučké a rádo se přizpůsobí. Problém "televizní krize" můžeme si, bez vzteku, definovat ve dvou bodech. Veřejné peníze (pět miliard) nemůže kontrolovat nikdo jiný než parlament (prostřednictvím nějaké rady). Svoboda slova je zaručena ústavou a celkovým prostředím v zemi - a ne špatně. Ještě do ČT nesvoboda nepřišla, teprve ji tam čekají, a už je země vzhůru nohama. Co kdyby vzbouřenci nějaké hmatatelné důkazy o znásilnění svobody v ruce měli - to by za nimi stála snad celá zem, i já. Výsledek bude, jako vždy v demokracii, matný. Stát, chce-li dál trvat, sice nepřizná občanům právo na anarchii, ale krizi v ČT zašumluje. Nikdo se nebude chtít konfrontovat s tak agresivním a sugestivním prostředím. Všechno se to nějak obejde, rozchodí, usne to, budou šrámy na srdcích i duších. Bojovníci budou odstrčeni, zahořklí, s pocitem, že jim zas někdo něco ukradl. Jak infanteristi se budou vracet ke starým vzpomínkám na dva suché záchody. Výnosy budou i na straně politiků: své prostředí si výrazně zhoršili. Jako by nikdy neměly přijít volby a jako by dvě ze tří zúčastněných stran nestály po volbách před úkolem: udělejme koalici. Nejhorší je ten étos "se Zemanem nikdy (Jan Ruml)", který bezpečně Zemana udrží u moci. Jen tři strany se mohou dohadovat o koalici, víc jich nemáme. Jdou ve stopách ypsilonkářů: Dostál žaluje Hodače, že jej, ústavního činitele, který chtěl informovat, "nevysílal". To už je krok vpřed, milí vzbouřenci: za chvíli tu bude povinnost ústavního činitele Dostála vysílat. To nebude první revoluce, která se zvrtla v opak.